NYELVEMLÉKEK

Erről az oldalról elérhető a szolgáltatás adatbázisában szereplő valamennyi nyelvemlék ún. adatlapja. A következőkben folyamatosan feltölteni kívánt adatlapok – a legfontosabb információk mellett – tartalmazzák a nyelvemlék leírását (összefoglalás), valamint eljuthatunk rajtuk keresztül a már elkészült további vonatkozó digitális tartalmakhoz is.

A honlapon publikált nyelvemlékeket jelenlegi őrzési helyeik szerint is megjelenítjük. Továbbá külön kiemeltük a három budapesti közgyűjteményben őrzött nyelvemlékek listáját, a csoportbontásban szereplő negyedik listában pedig (néhány szórványemlék, Árpád-kori nyelvemlékek stb.) szerepel valamennyi nyelvemlékkódexünk, valamint rajtuk kívül jobbára azok a nyelvemlékek, amelyek az Országos Széchényi Könyvtár „Látjátok feleim...” című nyelvemlék-kiállításán voltak láthatók 2009 októbere és 2010 februárja között.

A szerk.A HONLAPON PUBLIKÁLT NYELVEMLÉKEK JELENLEGI ŐRZÉSI HELYEIK SZERINT

A Budapesten őrzött magyar nyelvemlékek (térkép)

A Kárpát-medencében őrzött magyar nyelvemlékek (térkép)

Európában, a Kárpát-medencén kívül őrzött magyar nyelvemlékek (térkép)HÁROM BUDAPESTI GYŰJTEMÉNYBEN ŐRZÖTT NYELVEMLÉKEK

Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött összes nyelvemlék – a már elérhető digitalizált tartalmakkal
(A listát összeállította: Kertész Balázs)

Az MTA Könyvtár Kézirattárában őrzött nyelvemlékekből – a már elérhető digitalizált tartalmakkal

Az ELTE Egyetemi Könyvtár Kézirattárában őrzött magyar nyelvemlékkódexek – a már elérhető digitalizált tartalmakkalNÉHÁNY SZÓRVÁNYEMLÉK

A tihanyi apátság alapítólevele (1055)
A tihanyi apátság birtokösszeírása (1211)
Váradi regestrum (1208–1235)
Anonymus: Gesta Hungarorum (1250 és 1270 között)
Multimédiás összeállítás a Kossuth Lajos Tudományegyetem honlapján

ÁRPÁD-KORI SZÖVEGEMLÉKEK

Pray-kódex (1192–1195) – Halotti beszéd és könyörgés (1195 körül)
Leuveni kódex (13. század utolsó harmada) – Ómagyar Mária-siralom (13. század vége)
Gyulafehérvári kódex – Gyulafehérvári sorok (14. század első harmada)
Königsbergi töredék és szalagjai (14. század közepe, második fele) – A Königsbergi töredék és szalagjai őrzőkódexe

NYELVEMLÉKKÓDEXEK – BETŰRENDBEN

Apor-kódex (15. század vége–16. század eleje)
Bécsi kódex (15. század középső harmada)
Birk-kódex (1474. október 1.)
Bod-kódex (16. század első fele)
Cornides-kódex (1514–1519)
Czech-kódex (1513)
Debreceni kódex (1519)
Domonkos-kódex (1517)
Döbrentei-kódex (1508)
Érdy-kódex (1526 körül)
Érsekújvári kódex (1529–1531)
Festetics-kódex (1492–1494)
Gömöry-kódex (1516)
Guary-kódex (1508 előtt)
Gyöngyösi kódex (16. század eleje) – Néhai való jó Mátyás király (1490 után)
Horvát-kódex (1522)
Jordánszky-kódex (1516, 1519)
Jordánszky-kódex töredéke (1519)
Jókai-kódex (1440 körül)
Kazinczy-kódex (1526 és 1541 között)
Keszthelyi kódex (1522)
Könyvecse az szent apostoloknak méltóságokról (1521)
Krisztina-legenda (16. század eleje)
Kriza-kódex (1532)
Kulcsár-kódex (1539)
Lányi-kódex (1519)
Lázár Zelma-kódex (16. század eleje)
Lobkowicz-kódex (1514)
Margit-legenda (1510)
Máriabesnyői töredék (15–16. század fordulója)
Miskolci töredék ld. Vitkovics-kódex
Müncheni kódex (1466)
Nádor-kódex (1508)
Nagyszombati kódex (1512, 1513)
Peer-kódex (16. század első negyede) – Apáti Ferenc cantilenája (1526 körül)
Példák könyve (1510)
Piry-hártya (15–16. század fordulója)
Pozsonyi kódex (1520)
Sándor-kódex (16. század első negyede)
Simor-kódex (16. század eleje)
Székelyudvarhelyi kódex (1526–1528)
Teleki-kódex (1525–1531)
Thewrewk-kódex (1531)
Tihanyi kódex (1530 és 1532 között)
Virginia-kódex (1515)
Vitkovics-kódex (1525) – Miskolci töredék
Weszprémi-kódex (16. század első negyede)
Winkler-kódex (1506)

SZÓJEGYZÉKEK

Besztercei szójegyzék (1395 körül)
Schlägli szójegyzék (1405 körül)
Schlägli hortularium (1420 és 1433 között)

LEVELEK

Vér András menedéklevele (1493)
Keserű Mihály és húga, Krisztina békelevele (1523. november 12.)
Batthyány Ferenc feleségéhez írott levelének utóirata (1526. augusztus 1.)

HASZNÁLÓI GLOSSZÁK

Magyi János formuláskönyve – Nyírkállói-kódex (1476–1493)
Sermones dominicales (15. század második fele)

EGYÉB

Debreceni posztilla (16. század első negyede)
Esküszöveg magyar nyelven 1446-ból – Kollár-féle I. kódex (1514 után)
Esztergomi iskoláskönyv (1463-1476)
A leleszi konvent hiteleshelyi feljegyzése (1562–1567)
Müncheni emlék (15. század vége–16. század eleje)
Soproni virágének (1490 körül)
Szabács viadala (1476)
Szent László-ének
Laskai sorok – Laskai Demeter iskoláskönyve (1433–1435)
Vásárhelyi András Mária-éneke
Zsigmond-kori töredék (1437–1440 között)


Lázár-térkép / Tabula Hungariae (1528)