IMPRESSZUM
A Magyar Nyelvemlékek című szolgáltatás 2009 őszén indult útnak az Országos Széchényi Könyvtár kezdeményezésére.

Az elkövetkező esztendőkben kiteljesedő honlap – az alkotók szándéka szerint – a tudományos élet és a közoktatás szereplői számára egyaránt tájékozódási ponttá szeretne válni. A kezdeményezés célja, hogy – előmozdítva a dokumentumok digitalizálását – hozzáférhetővé tegye a legjelentősebb magyar nyelvemlékeket, hogy gyűjtőoldala legyen a velük kapcsolatos tudományos szövegközléseknek (bibliográfiák, szövegkiadások), s hogy egyúttal korszerű segédanyagot biztosítson diákok és tanárok számára egyaránt.

Kérjük, hogy a honlappal kapcsolatos észrevételeiket írják meg a tematikus at oszk.hu e-mail címre.A szolgáltatás létrehozói ezúton is köszönetet mondanak:

• Gyürei Verának, a Magyar Filmarchívum vezetőjének,
• Hollós Máténak, a Hungaroton vezérigazgatójának,
• Márai Sándor örököseinek és Balla Katalin ügyvédnek,
• Toperczer Attilának, a Magyar Televízió Archívuma vezetőjének.A honlapon publikált nyelvemlékleírások szerzői betűrendben:

Ács Pál – MTA Irodalomtudományi Intézet
Bibor Máté János – ELTE Egyetemi Könyvtár, Kéziratok és Régi Nyomtatványok Osztálya
Bognár Péter – ELTE, PhD hallgató
Darvas Anikó – doktorjelölt
Dömötör Andrienne – MTA Nyelvtudományi Intézet
Érszegi Géza – c. egyetemi tanár
Haader Lea – MTA Nyelvtudományi Intézet
Hegedüs Attila – PPKE Nyelvészeti Intézet
Hoffmann István – Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Horváth Iván – ELTE Magyar Irodalom és Kutúratudományi Intézet
Kacskovics-Reményi Andrea – PhD
Kertész Balázs – OSZK Kézirattár
Komlóssy Gyöngyi – Országgyűlési Könyvtár
Korondi Ágnes – Kolozsvár, Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár és Babes-Bolyai Tudományegyetem, BTK, Magyar Irodalomtudományi Tanszék
Kovács Zsuzsa – PhD
Körmendy Kinga – MTA OSZK Res libraria Hungariae Kutatócsoport
Lauf Judit – MTA OSZK Res libraria Hungariae Kutatócsoport
Lázs Sándor – RTL szerkesztőség vezető
Madas Edit – MTA OSZK Res libraria Hungariae Kutatócsoport
A. Molnár Ferenc – Miskolci Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék
M. Nagy Ilona – Debreceni Egyetem, Klasszika-filológia Tanszék
Németh András –
Oszkó Beatrix – MTA Nyelvtudományi Intézet
Plihál Katalin – OSZK Térképtár
Sarbak Gábor – MTA OSZK Res libraria Hungariae Kutatócsoport
Tóth Péter – Bálint Sándor Egyetemközi Valláskutató Intéztet
Vadai István – Magyarországi Evangélikus Egyház
Veszprémy László – Hadtörténeti Intézet
Vizkelety András – MTA rendes tag, MTA OSZK Res libraria Hungariae Kutatócsoport
Wehli Tünde – MTA Művészettörténeti Kutatóintézet
Zelliger Erzsébet –ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet


Főszerkesztő:
Mann Jolán – OSZK Tartalomszolgáltató Osztály
Sudár Annamária – OSZK Tartalomszolgáltató Osztály

Szerkesztő:
Kertész Balázs – OSZK Kézirattár

Szakmai konzultáns:
Haader Lea – MTA Nyelvtudományi Intézet
Korompay Klára – ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti Szociolingvisztikai Dialektológiai Tanszék
Madas Edit – MTA-OSZK Res libraria Hungariae Kutatócsoport (Fragmenta Codicum Műhely)

Arculatterv, grafika:
Török Máté – OSZK Tartalomszolgáltató Osztály

Programozás, weblap-építés:
Tímár Csaba – OSZK Informatikai Igazgatóság

Hangfelvétel, utómunka:
Solymosi Ákos – Zeneműtár

Honlapfeltöltés:
Mann Jolán – OSZK Tartalomszolgáltató Osztály
Sudár Annamária – OSZK Tartalomszolgáltató Osztály
Tímár Csaba – OSZK Informatikai Igazgatóság
Török Máté – OSZK Tartalomszolgáltató Osztály

Munkatársak:
Góczán Andrea – OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár
Elter András – OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár
Fábián György – OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár
Káldos János – OSZK Különgyűjteményi Igazgató
Lukács Bea – OSZK Történeti Interjúk Tára
Nagy Ferenc – OSZK Fénykép és Fotóművészeti Tár
Moldován István – OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár
Süvegh Veronika – OSZK Tájékoztató Osztály©2009 – Országos Széchényi Könyvtár