Üdvözlet az Olvasónak!

Az Országos Széchényi Könyvtár nyelvemlékhonlapjának népszerűsítő vetületén közölt táblázatunkban tizenhat kiemelkedően fontos nyelvemléket soroltunk fel. Az egyes nyelvemlékek nevéhez társított megnevezések tömören kifejezik, hogy a felsorolt dokumentumok miért különösen becsesek minden magyarul értő ember számára. Egy-egy nyelvemlék nevére kattintva szakemberek által írt rövid ismertetőt olvashatunk, továbbá közöljük a nyelvemlék, illetve valamely részlete nagyítható fényképét, fényképeit. Az egyes nyelvemlékekre vonatkozó szövegkiadások és szakbibliográfiák is közvetlenül elérhetők az oldalakon keresztül. Számos esetben olvasatok, értelmezések illetve átírások hangfelvételeit és egyes ún. szórvány- vagy kódexemlékről készült filmrészleteket is társítottunk az ismertetőket követően.

Rövidesen elérhető lesz a tizenhat kiválasztott nyelvemlék vagy nyelvemlékrészlet – adott esetben – több olvasata is. Az olvasatok mellett ún. átírásokat, értelmezéseket és szómagyarázatokat is közlünk majd – ezzel is segítve a korszerű, igényes és gyors tájékozódást, tanulást. A későbbiekben is bővülő szolgáltatást jó szívvel ajánljuk mindenki számára.
Hasznos böngészést kívánunk!

A szerk.
A legrégebbi eredeti latin oklevélben fennmaradt magyar szavak TIHANYI ALAPÍTÓLEVÉL – 1055
A jelenleg ismert legrégebbi magyar nyelvű szövegemlék PRAY-KÓDEX – HALOTTI BESZÉD – 1192–1195
Az első fennmaradt magyar nyelvű vers LEUVENI KÓDEX – ÓMAGYAR MÁRIA-SIRALOM – 13. század utolsó harmada
A harmadik legkorábbi magyar nyelvű szövegegyüttes: latin prédikációk mellé emlékeztetőül lejegyzett rímes divíziók (alosztások) SERMONARIUM – GYULAFEHÉRVÁRI SOROK – 14. század első harmada
Korai dramatizált prédikáció vagy traktátus töredékei KÖNIGSBERGI TÖREDÉK ÉS SZALAGJAI – 14. század közepe
A legterjedelmesebb szójegyzékünk (2140 szó) SCHLÄGLI SZÓJEGYZÉK – 1405 körül
A legkorábbi magyar bibliafordítás fennmaradt részletei; az ún. Huszita Biblia APOR-KÓDEX – 15. század vége, 16. század eleje
BÉCSI KÓDEX – 15. század középső harmada
MÜNCHENI KÓDEX – 1466
A legrégebbi magyar nyelvű könyv – Assisi Szent Ferenc legendája JÓKAI-KÓDEX – 1440 körül
A legrégibb, eredetiben fennmaradt históriás énekünk SZABÁCS VIADALA – 1476
A legrégibb magyar nyelvű nyugta VÉR ANDRÁS MENEDÉKLEVELE – 1493. január 1.
A középkorból ránk maradt legszebben díszített magyar nyelvű kézirat

FESTETICS-KÓDEX – 1492–1494
Árpád-házi Szent Margit magyar nyelvű legendája MARGIT-LEGENDA – 1510
A magyar nyelvű gúnyköltészet legrégebbi fennmaradt emléke PEER-KÓDEX – APÁTI FERENC FEDDŐÉNEKE – 1520 körül
A második nagyobb terjedelmű magyar bibliafordítás JORDÁNSZKY-KÓDEX – 1516–1519
A legterjedelmesebb nyelvemlék, a Karthauzi Névtelen prédikáció- és legendagyűjteménye ÉRDY-KÓDEX – 1526
Az első magyarországi nyomtatott térkép TABULA HUNGARIAE, A LÁZÁR-FÉLE TÉRKÉP – 1528