TIZENHAT KIEMELKEDŐEN FONTOS NYELVEMLÉKÜNK

A legrégebbi eredeti latin oklevélben fennmaradt magyar szavak TIHANYI ALAPÍTÓLEVÉL – 1055
A jelenleg ismert legrégebbi magyar nyelvű szövegemlék PRAY-KÓDEX – HALOTTI BESZÉD – 1192–1195
Az első fennmaradt magyar nyelvű vers
Tartalom átvétel