HÍREK

2010. május 3-án Madas Edit, az MTA doktora, az Országos Széchényi Könyvtár Res Libraria Hungariae kutatócsoportjának vezetője a Magyar Nyelv Éve alkalmából megrendezett „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század végéig című kiállítás rendezéséért és a kiállítás katalógusa szerkesztéséért Akadémiai Díjat kapott.
Részlet az indoklásból: „A kiállítás és a 400 oldalas katalógus nemcsak az irodalom- és a nyelvtörténet, hanem az egész magyarság-kutatás számára is újszerű tudományos teljesítmény, amely nyomon követi, bemutatja, elemzi a magyar nyelv első szórványemlékeinek kezdeti lépéseitől a középkor végi európai irodalmi diskurzusba bekapcsolódó magyar nyelvű irodalmat.”


2010. április 22.: Sepsiszentgyörgyön újra az Apor-kódexa Székely Nemzeti Múzeum meghívója és a – sajtóvisszhangSzilágyi Zsuzsa: A fel nem fedezés szomorúsága, „Látjátok feleim...” Magyar nyelvemlékek / Országos Széchényi Könyvtár – Revizor – az NKA kritikai portálja

Muzsay András beszámolója: „Látjátok feleim…” – a magyar nyelv ünnepe a nemzet könyvtárában – Infovilág2010. január 21-én – a magyar kultúra napja tiszteletére – tudományos napot rendezett az Országos Széchényi Könyvtár. Az ünnepi rendezvény a magyar nyelvemlékekhez kapcsolódott. A nap programja: tárlatvezetés, tudományos előadások, a nyelvemlékhonlap és egyéb kapcsolódó új kiadványaink bemutatása volt.

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, VI. emeleti előadóterem
(1827 Budapest, Budavári Palota F épület)

A részletes program

14.00–15.30 – tudományos ülés
Elnök: Kiss Jenő akadémikus

Az ülés kezdetén Boka László tudományos igazgató köszöntötte a vendégeket.
A nap háziasszonya Szilárdi Edina a Közönségkapcsolati Osztály mb. osztályvezetője volt.

Előadók:

Hoffmann István (Debreceni Egyetem): Szórványemlékeink komplex vizsgálata
Haader Lea (MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE): A scriptorok tévesztései – következtetésekkel
Horváth Iván (ELTE): Magyar versek: mi veszett el?
Madas Edit (OSZK, PPKE): Adaptáció, fordítás, kompiláció - fotó

16.00–18.00 – sajtótájékoztatóval egybekötött honlap-, CD- és könyvbemutató

Mann Jolán és Török Máté (OSZK): Az OSZK Nyelvemlék-honlapjának bemutatása
Korompay Klára (ELTE): Régi Magyar Kódexek-sorozat. Új kutatási eredmények és a jövő távlatai - fotó
Káldos János (OSZK): Az OSZK „Digitális Kincstár” CD-sorozata, új nyelvemlékkiadványok - fotó
Tóth Zsuzsa (OSZK): Az Apor-kódex restaurálása

Közreműködött az OSZK Kórusa és Csörsz Rumen István irodalomtörténész, előadóművész.

A rendezvény keretében a „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek című kiállítást egész nap ingyenesen megnézhették a látogatók (Öt alkalommal tartottunk tárlatvezetést.)Magyar Nyelv Éve Emlékérem az OSZK-nak

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet a Magyar Nyelv Emlékérem kitüntetésben részesítette az Országos Széchényi Könyvtárat a Magyar Nyelv Éve rendezvénysorozatban játszott szerepéért, a „Látjátok feleim...” kiállításért és az Apor-kódex restaurálásáért.
Az emlékérmet a könyvtár múzeumában helyezik el.
Ebből az alkalomból Monok István főigazgató megköszönte a restaurálásban, illetve a kiállítás létrejötte érdekében dolgozó kollégák munkáját.Az Országos Széchényi Könyvtár nagyszabású nyelvemlék-kiállítással tiszteleg a Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából a Magyar Nyelv Évének nyilvánított 2009-es esztendő előtt. „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig című kiállítás 2009. október 29. és 2010. február 28. között látogatható a nemzeti könyvtárban.

A kiállításhoz készült négyszáz oldalas katalógusban közölt tanulmányokat gazdag képanyag kíséri. A látogatók széles köre számára készült mappában, – melyet oktatási segédanyagnak is ajánlunk –, tizenkét nyelvemlékünk facsimile képét és hozzájuk kapcsolódó rövid ismertető füzetet közlünk.

Újabb kiadványokkal gyarapodott az Országos Széchényi Könyvtár Digitális Kincstár sorozata is.


„Látjátok feleim...”. Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2009. október 29 – 2010. február 28. Budapest, 2009.


A katalógus tartalomjegyzéke

• Előszó

• HOFFMANN István: A magyar nyelv hazai szórványemlékei
Die heimischen Streudenkmäler der ungarischen Sprache – Zusammenfassung

• KOROMPAY Klára: A középkori magyar nyelv évszázadai
Die Jahrhunderte der mittelalterlichen ungarischen Sprache – Zusammenfassung

• HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról
Porträtfragmente altungarischer Schreiber – Zusammenfassung

• VIZKELETY András: Irodalmak útban a pergamen felé
Literaturen im Entstehungsprozess – Zusammenfassung

• TÓTH Péter: A Königsbergi Töredék és Szalagjai újabb vizsgálata
Erneute Untersuchung des Königsberger Fragments und seiner Streifen – Zusammenfassung

• LÁZS Sándor: A Nyulak szigeti domonkos apácák olvasmányainak korszerűsége
Die Modernität der Lektüre der Dominikanerinnen auf der Haseninsel – Zusammenfassung

• HORVÁTH Iván: Szent László-ének: Salve benigne rex Ladislae – Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály
Sankt-Ladislaus-Lied. Salve benigne rex Ladislae – Zusammenfassung

• BOGNÁR Péter–HORVÁTH Iván: Szabács viadala
Die Erstürmung von Szabács – Zusammenfassung

• WEHLI Tünde: Az Érsekújvári Kódex illusztrációi: Könyvfestés a margitszigeti dominikánák kolostorában 1530 körül
Die Illustrationen des Neuhäuseler Kodex (Érsekújvári Kodex) – Buchmalerei im Dominikanerinnenkloster auf der Margareteninsel um 1530 – Zusammenfassung

• ROZSONDAI Marianne: Eredeti kötésben fennmaradt nyelvemlékeink
Ungarische Sprachdenkmäler in historischen Einbänden – Zusammenfassung

• KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban
Ungarische Sprachdenkmäler in der Széchényi-Nationalbibliothek – Zusammenfassung

Első terem
1. A latin és a magyar nyelv írásbeli érintkezései
1.1. Szórványemlékek: Kat. sz. 1–4
1.2. Korai szövegemlékek: Kat. sz. 5–11
1.3. A latin és a magyar nyelv folyamatos együttélése az iskolai oktatásban, a pasztorációban és a jogszolgáltatásban (Szójegyzékek, alkalmi lejegyzések, glosszák az egész középkoron át): Kat. sz. 12–19
Kiállított tárgyi emlékek: Kat. sz. T1–T2

Második terem
2. A magyar nyelvű kolostori irodalom 1440 k.–1530 k.
2.1. A legkorábbi magyar nyelvű könyv: Kat. sz. 20
2.2. Bibliafordítások: Kat. sz. 21–28
2.3. Rendi reformok: Kat. sz. 29–30
2.4. A margitszigeti domonkos apácák könyveiből: Kat. sz. 31–35
2.4.1. Ráskay Lea kódexei: Kat. sz. 31–34
2.4.2. Sövényházi Márta kódexe: Kat. sz. 35
2.5. Épületes olvasmányok: Kat. sz. 36–45
2.6. Imádságoskönyvek: Kat. sz. 46–49
2.7. Liturgikus előírások: Kat. sz. 50
Kiállított tárgyi emlékek: Kat. sz. T3–T27

Harmadik terem
3. A magyar nyelvű irodalom az önállósulás útján
3.1. Az első önálló íróegyéniségek: Kat. sz. 51–52
3.2. Világi asszonyok imakönyvei: Kat. sz. 53–55
3.3. Világi költészet: Kat. sz. 56–60
3.4. Az első magyarul verselő, nevét megörökítő egyházi költő: Kat. sz. 61
4. Az írott magyar nyelv a mindennapi használatban
4.1. Magánlevelek, jogi feljegyzések: Kat. sz. 62–65
4.2. Az első részletes magyarországi térkép: Kat. sz. 66
5. A legújabban felfedezett, azonosított nyelvemlékek: Kat. sz. 67–68
Kiállított tárgyi emlékek: Kat. sz. T28–T42

• Tudományos munkatársak
• Tárgyak leírásánál és a bibliográfiai hivatkozásoknál használt rövidítések jegyzéke
• A kiállított nyelvemlékek mutatója ábécében
• A kiállított nyelvemlékek és műtárgyak jegyzéke a kölcsönző intézmények rendjébenA mappában közölt facsimele lapok

 • 1. Halotti Beszéd és Könyörgés, 1192–1195 körül
  Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, MNy 1, Pray-kódex, f. 136r
 • 2. Ómagyar Mária-siralom, 13. század utolsó negyede/vége
  Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, MNy 79, Leuveni Kódex, f. 134v
 • 3. Königsbergi Töredék, 14. század közepe/második fele
  Toruń, Biblioteka Universyteta, Rps 25/III
 • 4. Jókai-kódex, 1440 körül
  Szent Ferenc és társai élete
  Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, MNy 67, f. 41
  „Miképpen tanította az barátokat alamizsnáért menni”
 • 5. Müncheni Kódex, 1466
  A négy evangélium másolata az ún. Huszita Bibliából
  München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hung. 1, 85r
  Szent János evangéliumának eleje
 • 6. Apor-kódex, 15. század vége–16. század eleje
  Az ún. Huszita Biblia zsoltárkönyvének erősen megcsonkult másolata két későbbi szöveggel együtt
  Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe), Székely Nemzeti Múzeum, A. 1330, p. 84
 • 7. Festetics-kódex, 1494 előtt
  Kinizsi Pálné Magyar Benigna imádságoskönyve
  Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, MNy 73, f. 2v
  A Mária-zsolozsma kezdete, a 94. zsoltár eleje
 • 8. Margit-legenda, 1510
  Árpád-házi Szent Margit élete és csodái
  Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, MNy 3, f. 93v
 • 9. Peer-kódex, 16. század első negyede
  Legendákat, imádságokat, énekeket tartalmazó kódex
  Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, MNy 12, f. 154v
  Részlet a Szent László-énekből
 • 10. Jordánszky-kódex, 1516−1519
  Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, MSS II. 1, f. 135v
  Szent János evangéliumának eleje
 • 11. Érdy-kódex, 1526 körül
  Pérdikáció- és legendagyűjtemény egész évre
  Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, MNy 9, 52r
  A vasárnapi evangéliumi prédikációk eleje
 • 12. Kazinczy-kódex, 1526 és1541 között
  Prédikációk, legendák, példák
  Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, MNy 11, f. 42r
  Barlám és Jozafát legendájának eleje
A Digitális Kincstár eddig megjelent kötetei

 • PHILOSTRATUS, Flavius: Heroica. - De vitis sophistarum. - Epistolae. - Philostratus (III.) Lemnius: Imagines. Lat. trad., cum praefatione ad Matthiam regem Hungariae ab Antonio de Bonfinis
  (OSZK Cod. Lat. 417) - ISBN 963 200 510 4
 • BALASSI Bálint transl.: Beteg lelkeknek való füves kertecske.(Vigasztaló könyvetske .) Detrekő 1584 Mantskouit.
  (Jelzet: OSZK RMK I 208 (RMNY 540) - ISBN 963 200 513 9
 • CHRONICA HUNGARORUM, Buda 1473 Hess, Andreas
  (OSZK Inc. 326 - RMNY 2; RMK II 1; GW 6686) - ISBN-10: 963-200-522-8; ISBN-13: 978-963-200-522-5
 • 1956 - RÖPLAPOK ÉS PLAKÁTOK, Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteménye
  (Jelzet: OSZK Apró. 1956.; Pksz. 1956.) - ISBN 963 200 523 6; ISBN-13: 978-963-200-523-2
 • TABULA HUNGARIAE..., Ingolstadt, 1528 / Lázár térképe és változatai,
  (Jelzet: OSZK App. M. 136) - ISBN 978-963-200-532-4
 • FESTETICS-KÓDEX, Nagyvázsony, Pálos kolostor, 1493 - Kinizsi Pálné Magyar Benigna imádságoskönyve,
  (Jelzet: OSZK MNY. 73.) - ISBN 978-963-200-528-7
 • Kódexek a középkori Magyarországon: Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, [szerk.: VIZKELETY András], Budapest, [OSZK], 1985. 159. szám (MADAS Edit).
 • MARGIT-LEGENDA, 1510
  (Jelzet: OSZK MNY. 3.) - ISBN 978-963-200-574-4
 • JÓKAI-KÓDEX, 1440 körül
  (Jelzet: OSZK MNY. 67.) - ISBN 978-963-200-573-7