Besztercei szójegyzék

Az elkészítés helye
Az elkészítés ideje 1395 körül
A nyelvemlék anyaga papír
Levélszám 10 levél
Méret 210×142 mm
Őrzőhely MTA Könyvtárának Kézirattára, Budapest (Magyarország)
Jelzet K 31
Egyéb – írása bastarda és gothica textualis formata –
Digitalizált változat
Digitalizálás helye, ideje


Leírás

A Besztercei szójegyzék a szavakat fogalomkörök szerint csoportosító latin-magyar szójegyzék, amely 21 szócsoportot és 1316 magyar szót tartalmaz. A szójegyzék nyelvtörténeti és művelődéstörténeti szempontból egyaránt jelentős. Összefügg
a Schlägli szójegyzékkel és a Soproni szójegyzékkel is. A három közül a Besztercei szójegyzék a legkorábbi. Másolója Szlavóniai György volt.
A szójegyzékre 1891-ben bukkant rá Breger Albert a Beszterce–Naszód megyei levéltár rendezésekor, majd az MTA-nak adományozták azt.

Madas Edit szócikke nyomán (Új Magyar Irodalmi Lexikon)


SZÖVEGKIADÁS

SZAKBIBLIOGRÁFIA