Virginia-kódex

Az elkészítés helye Nyulak szigete, Domonkos-rendi apácák kolostora (?)
Az elkészítés ideje 1529 előtt
A nyelvemlék anyaga papír
Levélszám 92 levél
Méret 225×167 mm
Őrzőhely MTA Könyvtárának Kézirattára, Budapest (Magyarország)
Jelzet K 40
Egyéb – bastarda írás – eredeti vaknyomásos bőrkötés fatáblán –
Digitalizált változat
Digitalizálás helye, ideje


Leírás

Az 1515-ből származó Virginia-kódex a margitszigeti domonkos apácák számára készült 92 levél terjedelmű magyar nyelvű kézirat. Az első rövid szövegrésze gyónási tükör, a törzsanyagát pedig Assisi Szent Ferencről szóló legenda-összeállítás alkotja, amely néhány szó kivételével megegyezik a Simor-kódex legendatöredékével. Utána prédikációtöredék és csonka regula áll. 1844-ben másolásra a tiszalöki plébániáról Dessewffy Virginia grófnő juttatta el a kódexet az MTA-nak; ezért nevezték el róla. 1851-ben Bartalkovics Albert egri érsek végleg átengedte a kódexet az Akadémiának.

Kovács Zsuzsanna szócikke nyomán (Új Magyar Irodalmi Lexikon)


SZÖVEGKIADÁS

SZAKBIBLIOGRÁFIA