Zsigmond-kori töredék

Az elkészítés helye Szepesség Zsigmond-kori töredék, f. 3v
Az elkészítés ideje 1437–1440 között
A nyelvemlék anyaga papír
Levélszám négy teljes és két csonka levél
Méret 280×195 mm
Őrzőhely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (Magyarország)
Jelzet Cod. Lat. 534
Egyéb – gótikus kurzív írás, fekete menzurális notáció, a 4. oldalon egy tétel metzigót hangjelzéssel, piros és kék kezdőbetűk egy aranyozott iniciálé, latin nyelvű
Digitalizált változat
Digitalizálás helye, ideje


Leírás

A kottaanyag a középkori Magyarország kétszólamú énekgyakorlatának becses dokumentuma. A közép-európai városi deákság kedvelt polifón dallamait tartalmazza, de némelyik máshonnan nem ismert, valószínűleg hazai alkotás. Meglehet, hogy egy városi plébániai iskola zenei tananyagának lejegyzése. Darabjait különféle ünnepi alkalmakkor adták elő. A harmadik fólió verzóján felül található négynyelvű (magyar, német, lengyel, cseh) húsvéti népének a Felvidék többnyelvű városainak ünnepi szokására utal: a szertartás meghatározott részén a nép ki-ki a saját nyelvén énekel. Ez a gyakorlat a prágai egyetem diákjai körében alakult ki, onnan terjedt át hozzánk is. A magyar nyelvű szöveg a későbbiekben csak reminiszcenciákban idézhető, dallamát protestáns graduálék és a Cantus Catholici őrizte meg. A népének szövege alatt egy húsvéti kanció kétszólamú feldolgozása található. A kottalapok egy felvidéki eredetű ősnyomtatvány kötéstáblájából kerültek elő. (Ez ma az Országos Széchényi Könyvtárban található, jelzete Inc. 1344.) A négynyelvű népének legfelső sora, a cseh szöveg jelentős része a könyvkötő késének esett áldozatul.

A húsvéti népének betűhű átirata

A magyar szöveg feltehető olvasata

Krisztus feltámada mend ën nagy kínnyábalol, azon mi ës erëllyünk,
Krisztus legyën reményënk. Kirijë elëjszon.

Zelliger Erzsébet

SZÖVEGKIADÁS

SZAKBIBLIOGRÁFIA