Szabács viadala

Az elkészítés helye Szabács viadala, f. 1v
Az elkészítés ideje 1476
A nyelvemlék anyaga papír
Levélszám 1 levél
Méret 300×220 mm
Őrzőhely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (Magyarország)
Jelzet MNy 2
Egyéb gótikus kurzív írás
Digitalizált változat pdf
Digitalizálás helye, ideje

Országos Széchényi KönyvtárLeírás

A 150 verssornyi, elején csonka, történetmondó szövegtöredék a magyar világi költészet legelső fönnmaradt emléke. Költője ismeretlen. A kézirat – a javításokból és betoldásokból úgy látszik – talán szerzői fogalmazvány. A szöveg Mátyás 1475–76-i sikeres hadjáratáról számol be, a Száva parti török vár, Szabács bevételéről. Az elbeszélő roppant tájékozott katonai dolgokban (a hadviselés szókincséből nem kevés először épp ebben a nyelvemlékünkben fordul elő), sőt úgy ír, mintha a várostromban ő maga is személyesen részt vett volna. A kutatók ezért – egyéb fogódzó híján – szívesen gondolják úgy, hogy a mű azon melegében, még 1476-ban vagy röviddel utóbb elkészült.

Lásd még BOGNÁR Péter és HORVÁTH Iván Szabács viadala című tanulmányát a „Látjátok feleim...”. Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig című katalógusban.)

Horváth Iván

SZÖVEGKIADÁS

SZAKBIBLIOGRÁFIA