Az ELTE EK Kézirattárában őrzött magyar nyelvemlékkódexek listája

• Cod. Hung. 1 – Nádor-kódex

• Cod. Hung. 2 – Winkler-kódex

• Cod. Hung. 3 – Példák könyve

• Cod. Hung. 4 – Cordines-kódex

• Cod. Hung. 5 – Könyvecse az szent apostoloknak méltóságokról

• Cod. Hung. 6 – Sándor-kódex

• Cod. Hung. 7 – Bod-kódex

• Cod. Hung. 8 – Weszprémi-kódex

• Cod. Lat. 98 – Sermones dominicales