Codices Hungarici

CODICES HUNGARICI 1. – JÓKAI-KÓDEX. [Hasonmás kiadás], kiad.: SZABÓ Dénes, közreadó: Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézete, 1942;

CODICES HUNGARICI 2. – APOR-KÓDEX. [Hasonmás kiadás], kiad.: SZABÓ Dénes, Kolozsvár, közreadó: Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézete, 1942;

CODICES HUNGARICI 3. – GUARY-KÓDEX. [Hasonmás kiadás], bevezető: SZABÓ Dénes, közreadó: Magyar Tudományos Akadémia, 1944;

CODICES HUNGARICI 4. – PÉLDÁK KÖNYVE 1510. Hasonmás és kritikai szövegkiadás, jegyz. ell., bev. és sajtó alá rend.: BOGNÁR András, LÉVÁRDY Ferenc, Budapest, Akadémai Kiadó, 1960;

CODICES HUNGARICI 5. – BIRK-KÓDEX. 1474. [Szent Ágoston regulái és a Domonkosrendi apácák konstituciói], Az emlék hasonmása, betűhű olvasat és latin megfelelője, bev., közreadó: PUSZTAI István, fordító: VÁCI Pál, Budapest, Akadémai Kiadó, 1960;

CODICES HUNGARICI 6. – CORNIDES-KÓDEX. Hasonmás és kritikai szövegkiadás, jegyz. és sajtó alá rend.: BOGNÁR András, LEVÁRDY Ferenc, Budapest, Akadémai Kiadó, 1967;

CODICES HUNGARICI 7. – A MÜNCHENI KÓDEX 1466-BÓL. Kritikai szövegkiadás a latin megfelelővel együtt, szerk.: NYÍRI Antal, [közrem.] BODNÁR Ferenc [et al.], Budapest, Akadémai Kiadó, 1971;

CODICES HUNGARICI 8. – JÓKAI-KÓDEX. XIV–XV. SZÁZAD. A nyelvemlék betűhű olvasata és latin megfelelője, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátva közzéteszi: P. BALÁZS János, Budapest, Akadémai Kiadó, 1981;

CODICES HUNGARICI 9. – WINKLER-KÓDEX, 1506. A nyelvemlék hasonmása, betűhű átirata és latin megfelelői, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátva közzéteszi: PUSZTAI István, Budapest, Akadémiai, Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék, 1988;