Jordánszky-kódex töredéke

Az elkészítés helye A Jordánszky-kódex töredéke,  f. 1r, A Teremtés könyvének kezdete
Az elkészítés ideje 1519
A nyelvemlék anyaga papír
Levélszám 2 levél
Méret 280×205 mm
Őrzőhely Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (Magyarország)
Jelzet MNy 4
Egyéb bastarda írás
Digitalizált változat pdf
Digitalizálás helye, ideje

Országos Széchényi KönyvtárLeírás

A kétlevélnyi töredék a bibliafordítást tartalmazó Jordánszky-kódex elejéről származik. A kézirat 1820-ban, amikor Fába Mátyás, az esztergomi káptalan jegyzője Jordánszky Elek esztergomi kanonoknak ajándékozta, az elején már csonka volt: hiányzott az első kötéstáblája, a szöveg pedig a római számozás szerinti 28. levéllel kezdődött. Nem ismert, hogy a kódex pontosan mikor és milyen körülmények között csonkult meg. Csontosi János feltételezte, hogy a leveleket erőszakkal tépték ki a kéziratból. Jankovich Miklós 1834-ben a Jordánszky-kódexről írt ismertetésében nyilvánosságra hozta, hogy a birtokába jutott két levél, azt azonban nem árulta el, hogy mikor és kitől került hozzá a töredék. A két levélről még ugyanabban az évben Szalay László másolatot készített, amely ma a Jordánszky-kódexről Szlemenics Pál által ugyancsak 1834-ben készített másolat részeként a Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában található (Ms 863/I–II). (1880-ban újabb 23 levél került elő, az ún. Csemez-töredék, mely a kódex jelenlegi első – számozatlan – fólióján kívül a III. és az V–XXV. leveleket tartalmazza.) A Jordánszky-kódex ismeretlen másolója rubrummal írt római számokkal megszámozta a leveleket, mindig a recto külső, felső sarkában. A számozás a Jankovich birtokában volt töredék második levelén kezdődik, a rectón a római kettes látható; a töredék első levelére a másoló valamilyen okból nem írta rá az egyest. A két fólió nem a kódex legeleje: közvetlenül előtte állt a Csemez-töredékből származó számozatlan levél. Ennek versóján, a második hasábban kezdődik a Genezis első fejezetének latin szövege, mely töredékünk első levelének első hasábján folytatódik és fejeződik be. A második hasáb tetején kezdődik a Teremtés könyvének magyar fordítása. A két levél e bibliai könyv első három fejezetét és a negyedik egy részét tartalmazza. A fejezetek egyszerű, színes iniciálékkal kezdődnek. A töredék másolása 1519-re tehető, mivel a bibliafordítás ószövetségi részét – az első hét könyvet – ebben az évben másolták, ahogy az a Bírák könyve után olvasható bejegyzésből kiderül. Mindkét levél rectóján látható Jankovich Miklós exlibrise. A töredék az ő gyűjteményéből került a Nemzeti Múzeum könyvtárába, ahol a korábbi jelzete Fol. Hung. 198. volt. A szakirodalom többnyire Jankovich-töredékként tartja számon a két levelet.

Kertész Balázs

SZÖVEGKIADÁS

SZAKBIBLIOGRÁFIA