MULTIMÉDIA NYELVEMLÉKEINKRŐL

HANGFELVÉTELEK

Az Országos Széchényi Könyvtár kiállításán elhangzó hangfelvételek

Halotti beszéd és könyörgés (1195 körül) – Benkő Loránd olvasata; A. Molnár Ferenc korrekciójával; – PRAY-KÓDEX (1192–1195); előadja: Végvári Tamás (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
Ómagyar Mária-siralom (a 13. század vége) – A. Molnár Ferenc olvasata alapján – LEUVENI KÓDEX (a 13. század utolsó harmada); előadja: Györgyi Anna (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
Szent László-ének – PEER-KÓDEX; előadja: Szélyes Imre (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
Szent Margit legendája – részletek; – ÉRDY-KÓDEX; előadja: Lázár Csaba, Sudár Annamária és Terescsik Eszter (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)

További hanganyagok hallgathatók meg az ismeretterjesztő vetület oldalain.

FILMEK, FILMRÉSZLETEK

• A Jókai-kódex hazahozatala – Magyar Híradó 1925/59 – hamarosan...

Az MTV Híradó részlete 1982-ből, a Leuveni-kódex hazaérkezése és átadása kapcsán (A filmet a Magyar Televízió Archívuma bocsátotta a rendelkezésünkre.)

További filmek láthatók az ismeretterjesztő vetület oldalain.