MULTIMÉDIA NYELVEMLÉKEINKRŐL

HANGFELVÉTELEK

  Halotti beszéd és könyörgés – Pais Dezső olvasata; előadja: Bánffy György (A Hungaroton felvétele, részlet a Varietas delectat 4. című lemezről)
  Halotti beszéd és könyörgés – Benkő Loránd olvasata; előadja: Papp Zoltán (A Hungaroton felvétele, részlet a Varietas delectat 4. című lemezről)
  Halotti beszéd és könyörgés – Benkő Loránd olvasata; A. Molnár Ferenc korrekciójával; előadja: Végvári Tamás (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Halotti beszéd és könyörgés – Benkő Loránd és A. Molnár Ferenc értelmezése; előadja: Vallai Péter (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  A Halotti beszéd és könyörgés Jáki Sándor Teodóz OSB. előadásában A középkori liturgikus dallamra énekelt változat elhangzott a „Látjátok feleim...” Magyar nyelvemlékek című kiállítás megnyitóján is az Országos Széchényi Könyvtárban 2009. október 29-én.
  Ómagyar Mária-siralom – A. Molnár Ferenc olvasata alapján; előadja: Györgyi Anna (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Ómagyar Mária-siralom – A. Molnár Ferenc értelmezése alapján; előadja: Györgyi Anna (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Ómagyar Mária-siralom – Mészöly Gedeon olvasata; előadja: Sudár Annamária (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Valék siralm tudatlan... – Török Erzsébet énekel, kísér Mosóczy Miklós (A Hungaroton felvétele, a Boldogasszony anyánk című CD részlete)
  Gyulafehárvári sorok – kiejtés szerinti átírás, részlet; előadja: Lázár Csaba (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Königsbergi töredék – kiejtés szerinti átírás; előadja: Szabó András (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Miatyánk (Pater noster) – átírás, MÜNCHENI KÓDEX; előadja: Török Máté (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  János 1, 1-14 – átírás – MÜNCHENI KÓDEX; előadja: Török Máté (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  91. zsoltár – APOR-KÓDEX; előadja: Lázár Csaba (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Szent Ferenc prédikál madaraknakátírt magyar szöveg – JÓKAI-KÓDEX; részletek; előadja: Szabó András (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  A gubbiói farkas megszelídítéseátírt magyar szöveg – JÓKAI KÓDEX; előadja: Csernák János (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Vér András menedéklevele; előadja: Vallai Péter (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Imádság Szűz Máriához – FESTETICS-KÓDEX – részlet; előadja Sudár Annamária (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Mária-himnusz [Ó, dicsőséges asszon…] (O gloriosa Domina) – FESTETICS-KÓDEX; előadja: Sudár Annamária (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Ave Maris Stella – FESTETICS-KÓDEX; előadja: Csernák János (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Karácsony napján vecsernyére (A Solis ortus cardine) – FESTETICS-KÓDEX; előadja: Lázár Csaba (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Szent Margit legendája – részletek; előadja: Lázár Csaba, Sudár Annamária és Terescsik Eszter (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Apáti Ferenc feddőéneke (cantilénája) – PEER-KÓDEX; előadja: Szabó András (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Szent László-ének – PEER-KÓDEX; előadja: Szélyes Imre (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  [Idvezlégy Mária…] (Ave Maria) – PEER-KÓDEX; előadja: Sudár Annamária (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Vásárhelyi András éneke Szűz Máriához – PEER-KÓDEX; előadja:Csernák János (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Tízparancsolat – JORDÁNSZKY-KÓDEX; előadja: Török Máté (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Szent Pál megtérése – JORDÁNSZKY-KÓDEX – részlet; előadja: Lázár Csaba (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Karthauzi Névtelen: Szent Gyergy mártírnak innepéről – ÉRDY-KÓDEX – részlet előadja: Vallai Péter (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Karthauzi Névtelen: Dicsőséges Szent Márton pispeknek legendája – ÉRDY-KÓDEXrészletek; előadja Lázár Csaba (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Karthauzi Névtelen: Bódogságus Szent István királnak innepéről – ÉRDY-KÓDEX – részletek; előadja: Lázár Csaba (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Karthauzi Névtelen: Szent László királnak legendája – ÉRDY-KÓDEXrészlet; előadja: Lázár Csaba (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Karthauzi Névtelen: Dicsőséges Szent Erzsébet asszonnak innpéről – ÉRDY-KÓDEX; előadja: Sudár Annamária (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Idvezlégy bódog Szent István király, Magnificat-antifóna az officiumból – ÉRDY-KÓDEX; előadja: Csernák János (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)
  Mondj három igazgat! – PÉLDÁK KÖNYVE; átírt magyar szöveg, előadja: Terescsik Eszter (Az Országos Széchényi Könyvtár felvétele)

 

 

FILMEK, FILMRÉSZLETEK

Filmetűd a tihanyi bencés apátságról és az 1055-ből származó alapítólevélről. – A honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére készült Magyarok Cselekedetei című sorozat filmje. A műsor 1996. március 15-én jelent meg először a Magyar Televízió képernyőjén. (A filmet a Magyar Televízió Archívuma bocsátotta a rendelkezésünkre.)
Filmetűd egyik legrégebbi magyar nyelvemlékünkről, a Halotti Beszéd és Könyörgés című irodalmi műről. – A honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére készült Magyarok Cselekedetei című sorozat filmje. A műsor 1996. március 15-én jelent meg először a Magyar Televízió képernyőjén. (A filmet a Magyar Televízió Archívuma bocsátotta a rendelkezésünkre.)
Filmetűd a második legrégebbi, összefüggő, magyar nyelvű szövegről, az Ómagyar Mária-siralomról, mely az 1280-1310. közötti időből származik. – A honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére készült Magyarok Cselekedetei című sorozat filmje. A műsor 1996. március 15-én jelent meg először a Magyar Televízió képernyőjén. (A filmet a Magyar Televízió Archívuma bocsátotta a rendelkezésünkre.)
Filmetűd IV. Béla király lányának, Szent Margitnak aszkétikus életéről, aki 1246-tól a veszprémi, majd a Nyulak-szigetén (Margitsziget) lévő domonkos zárdában élt. – A honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére készült Magyarok Cselekedetei című sorozat filmje. A műsor 1996. március 15-én jelent meg először a Magyar Televízió képernyőjén. (A filmet a Magyar Televízió Archívuma bocsátotta a rendelkezésünkre.)
Filmetűd a legrégebbi magyar könyvről /XV. század/, melyet dr. Ehrenfeld Adolf fedezett fel. – A honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére készült Magyarok Cselekedetei című sorozat filmje. A műsor 1996. március 15-én jelent meg először a Magyar Televízió képernyőjén. (A filmet a Magyar Televízió Archívuma bocsátotta a rendelkezésünkre.)
Filmetűd a Jókai-kódexről, mely ezt a nevet az író születésének századik évfordulója alkalmából kapta. – A honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére készült Magyarok Cselekedetei című sorozat filmje. A műsor 1996. március 15-én jelent meg először a Magyar Televízió képernyőjén. (A filmet a Magyar Televízió Archívuma bocsátotta a rendelkezésünkre.)
Filmetűd a Festetics-kódexről, mely Kinizsi Pálné Magyar Benigna számára készült díszes zsolozsmás könyv. – A honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére készült Magyarok Cselekedetei című sorozat filmje. A műsor 1996. március 15-én jelent meg először a Magyar Televízió képernyőjén. (A filmet a Magyar Televízió Archívuma bocsátotta a rendelkezésünkre.)
Az MTV Híradó részlete 1982-ből, a Leuveni-kódex hazaérkezése és átadása kapcsán (A filmet a Magyar Televízió Archívuma bocsátotta a rendelkezésünkre.)
Országzászló Deákiban – Magyar Világhíradó 1939/792 (A Magyar Nemzeti Filmarchívum engedélyével)
Deáki – Magyar Világhíradó 1941/919 (A Magyar Nemzeti Filmarchívum engedélyével)

A Jókai-kódex hazahozatala – Magyar Híradó 1925/59 – hamarosan...