A Leuveni Kódex hazaérkezése – 1982

„Amikor 1982-ben a Leuveni Kódexet hozó belga küldöttség megérkezett Ferihegyre, a magyar írott és elektronikus média olyan figyelemmel és terjedelemben foglalkozott az eseménnyel és a csereegyezmény részleteivel, amihez hasonló érdeklődés négy évvel azelőtt a Szentkorona hazatérését kísérte. Ez is jelzi azt, hogy a hazai közvélemény a kéziratot és a benne lejegyzett első magyar verset, az Ómagyar Mária-siralmat, nemzeti ereklyeként tartotta számon. A vers mindmáig, bár ki tudja meddig általános iskolai tananyag, történeti szempotú lírai antológiák kezdő verse, a vele foglalkozó irodalom egy kisebb könyvszekrényt megtöltene, jóllehet léte csak 1922-ben vált ismertté.”

Bevezető (részlet), In: Vízkelety András Az európai prédikációirodalom recepciója a Leuveni Kódexben (Fragmenta et codices in Bibliotheca Hungariae IV.), Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004

Az MTV Híradó részlete 1982-ből, a Leuveni-kódex hazaérkezése és átadása kapcsán (A filmet a Magyar Televízió Archívuma bocsátotta a rendelkezésünkre.)A Leuveni-kódex hazaérkezésének sajtóvisszhangja

A bibliográfiát összeállította: Süvegh Veronika


OSZK HIRADÓ

1982. 5-6. sz.

– Címlapon: az Ómagyar Mária-Siralom
– AZ ÓMAGYAR MÁRIA-SIRALOM A MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁRBAN. 95-96.p.
– Pieter de Somer rektor beszéde. 96-98.p.
– Soltész Zoltánné: Az Ómagyar Mária-Siralom útja a Széchényi Könyvtárig. 99-102.p.
– „A hét embere” (A Kossuth Rádióban május 29-én elhangzott riport) Rapcsányi László-Soltész Zoltánné. 103-105.p.
– Az első magyar vers hazaérkezése. (Elhangzott a Kossuth Rádió "Kilátó" c. műsorában június 9-én.) Sediánszky János-Villangó István 105-106.p.

1982. 7-8. sz.

– Haraszthy Gyula: Az Ómagyar Mária-siralom Magyarországra történő hazatérésének előtörténete. 161-163.p.

1983. 1-2. sz.

– Mi van a kódexben? Vízkelety András 36-37.p.

Békés megyei népújság

1982. jún .8.
Bóday Pál: Megoldódik a rejtély? Az Ómagyar Mária-siralom eredete.6.p.

Délmagyarország

1982. máj. 25.
Hazakerült az Ómagyar Mária-siralom. 4.p.

Élet és Irodalom

1982. máj. 28.
–óv-: Belenéz az ember az újságba. 9.p.

1983. febr. 25.
Vizkelety András: Mi van a kódexben? 5.p.

Másodközlés: OSZK HIRADÓ 1983.1-2.sz. 36-37.p.

Esti Hírlap

1982. máj. 24.
(Molnár): Ma adták át. Hazakerült az Ómagyar Mária-siralom.1-2p.

Északmagyarország

1982. máj. 25.
Hazakerült az Ómagyar Mária-siralom. 4.p.

Hétfői Hírek

1982. máj. 24.
Belgiumból jött. Itthon a magyar ősköltemény. 4.p.

Kisalföld

1982. máj. 29.
Nemzeti kincsünk. Hazakerült az Ómagyar Mária-siralom. 8.p.

Magyar Hírlap

1982. máj. 25.
Medve Imola: Az Ómagyar Mária-siralom a Széchényi-könyvtárban. 6.p.

Magyar Könyvszemle

1983. 1.sz.
Havasi Zoltán: Magyarországon az Ómagyar Mária-Siralom.89.p.

Magyar Nemzet

a/1975. nov. 10.
Ruffy Péter: Meghalt Bárczi Géza. 4.p.

b/1982. ápr. 23.
A közgyüjtemények eredményei és tervei. 5.p.

c/1982. máj. 1.
Ruffy Péter: Az Ómagyar Mária-siralom odüsszeiája. 9. p.

d/1982. máj. 25.
Ruffy Péter: Ünnep a Széchényi Könyvtárban. Az Ómagyar Mária-siralmat őrző Lőveni Kódex hazatérése. 5.p. A cikkben utalás: Ruffy Péter: Bujdosó nyelvemlékeink. Móra, 1977. c.műre

Népszabadság

1982. máj. 25.
T.L: Magyar tulajdonban az Ómagyar Mária-siralom. 7.p.

Népszava

1982. máj. 25.
Mátyás István: Még soha magyar földön nem volt. Miénk lett az Ómagyar Mária-siralmat tartalmazó leuveni kódex. 6. p.

Új TÜKÖR

1982. jún. 6.
Itthon az Ómagyar Mária-siralom. 43. p.