Czech-kódex

Az elkészítés helye nagyvázsonyi pálos kolostor Czech-kódex
Az elkészítés ideje 1513
A nyelvemlék anyaga pergamen
Levélszám 98 fólió
Méret 120×91 mm
Őrzőhely MTA Könyvtárának Kézirattára, Budapest (Magyarország)
Jelzet K 42
Egyéb
Digitalizált változat

http://real-ms.mtak.hu/id/eprint/404

Digitalizálás helye, ideje

A Magyar Tudományos Akadémia KönyvtáraLeírás

A Czech-kódex [e.: ceh] magyar nyelvű 98 levél terjedelmű imakönyv, amely Kinizsi Pálné Magyar Benigna számára készült; a Festetics-kódex testvére. Az 1513-ban készült színes iniciálékkal gazdagon díszített kézirat 2 levele hiányzik. A szombati Mária-zsolozsma vesperását, Szent Brigitta 15 imáját és más magánimádságokat tartalmazó kódexet a nagyvázsonyi pálos kolostorban másolta Fráter M.. A kódex verses imádsága a tévesen Szent Bernátnak tulajdonított Himnusz a felfeszített Krisztushoz. 1833-ban az érsekújvári ferencesek könyvtárában Czech János fedezte föl a kódexet. A kézirat 1851-ben ajándékozás útján került a MTA Könyvtárába.

Abaffy Csilla szócikke nyomán (Új Magyar Irodalmi Lexikon)

 

SZÖVEGKIADÁS SZAKBIBLIOGRÁFIA