SCHLÄGLI SZÓJEGYZÉK

– A legterjedelmesebb szójegyzékünk (2140 szó) –

1405 körül, papír, 7 levél, 223×152 mm, a latin szavak írása vastagabb bastarda, a magyar szavaké vékonyabb, apróbb betűs kurzív
Egy kollgiatum része volt (ld. a Schägli Hortulariumot), melyből 1893 körül kiemelték a Szójegyzéket, s ekkor új bőrkötést kapott.
Schlägl (Felső-Ausztria), Prämonstratenser Stiftbibliothek, Cpl. 88 (817.156)

Egy korábbi, elveszett magyar-latin szójegyzék másolata. Eredetije bajor-osztrák földön keletkezett német-latin szójegyzékre tekint vissza. Rokonságban van az 1395 k. keletkezett Besztercei és az 1435 körüli Soproni szójegyzékkel, de mindkettőnél gazdagabb: 2140 magyar szót tartalmaz. A szavakat tematikus csoportosításban adja meg, 32 fogalmi csoportot tartalmaz, pl. 1. Deus (Isten) 2. Mondus (világ) 3. Decem (számnevek) 4. Homo (ember) stb. A szócsoportoknak nincs fejezetcímük. Minden csoport latin kezdetét nagy iniciáléval tervezte a másoló, de a helyük többnyire üresen maradt, néhány helyen később pótolták kezdetleges rajzú vörös maiusculás betűkkel. Az iniciálé (vagy a helye) után is nagy betű áll.
Ugyancsak Schläglben őrzik azt a valamivel későbbi Hortulariumot, amellyel korábban egybe volt kötve. A 19. században a szétválasztás után a szójegyzék új kötést kapott. A kolligátum egésze arra utal, hogy tankönyvként szolgált, mégpedig káptalani vagy kolostori iskolában használhatták. (A Besztercei és a Soproni szójegyzék városi iskolai használatban lehetett.)

Átirat a 12. szócsoport, a Piscis : hal elejéről:
 
hal
halaſtho
kis hal
toc
viza
harcha
chompo
dizo [dizno]
PIſcis
piſcina
piſciculus
dorica
vſo
barbota
tuica [?]
del-
hal ſereg ’sőreg’
poſar
idem
idem
verian
chuca
idem
phin ſturio
poſardus
porand[us]
ſtarpo
capito
luceus
lumb[us]Zelliger Erzsébet

SZÖVEGKIADÁS

SZAKBIBLIOGRÁFIA